TECHNISCHE DOCUMENTATIIE CE DECLARATION - KEYMARK

CE-verklaring en Keymark

Het KEYMARK label is een Europees kwaliteitsmerk dat aangeeft dat na de nodige testen een product voldoet aan de Europese Normen. Het gaat daarbij verder dan het verplichte CE-merk dat enkel aangeeft of een product voldoet aan de Europese Richtlijnen. Een product mag dus pas een KEYMARK label dragen wanneer het getest werd door een onafhankelijk organisme dat nagaat of het product voldoet aan de geldende Europese Normen. DIN-CERTCO is het enige door het CEN (Europees Comité voor Normalisatie) geaccrediteerde organisme dat het KEYMARK label mag toekennen. DIN-CERTCO houdt jaarlijks een inspectie van het systeem van kwaliteitsborging bij de fabrikant en test de producten zelf tweejaarlijks. De KNITS producten, verdeeld door Necap nv, dragen naast het CE-merk ook het KEYMARK kwaliteitslabel waardoor de architect en de installateur de zekerheid hebben dat ze helemaal voldoen aan de Europese norm EN 12380:2003 voor binnenhuisriolering..

Download CE Prestatieverklaring

Download DIN Keymark Certificaat KNITS II
Download DIN Keymark Certificaat Mini-Knits
Download DIN Keymark Certificaat Combi-Siphon Design