VRAGEN & ANTWOORDEN

 1. Wat is nu de soortnaam voor de KNITS?

  Men zegt ventielen, beluchters, snuivers, luchthappers, terugslagkleppen, beluchtingsventielen.

 2. Waarom is luchttoevoer in het sanitair afvoersysteem van een gebouw zo belangrijk?

  Dankzij de luchttoevoer worden de watersloten in stand gehouden. Zonder ventilatie zou onderdruk in het systeem het water uit de sifons kunnen wegzuigen. De watersloten verhinderen dat gassen uit het rioleringssysteem in het gebouw dringen – zwaartekracht en luchtdruk lossen het reukprobleem sinds jaren elegant op.

 3. Wat is er 'nieuw' aan de KNITS beluchters?

  Vroeger liepen de afvoerpijpen en ook de standleiding door tot boven het dak: men werkte met een open systeem dat lucht toeliet, destijds de enige manier om onderdruk te vermijden. Dank zij de KNITS beluchters hoeven er geen kostelijke dakdoorbraken meer te worden gemaakt en gebruikt men lucht aanwezig in het gebouw. Ze zijn voorzien van twee beschermingsnetten: een uitwendig en een inwendig!

 4. Sinds wanneer bestaat deze technolgie? Heeft ze haar sporen verdiend?

  Sinds 1970 werden er reeds miljoenen KNITS beluchters geplaatst over heel de wereld. De beluchters worden constant getest op hun betrouwbaarheid en dit volgens Europese (EN 12380) en Internationale normen. Zij dragen het Keymark.

 5. Kunnen de KNITS beluchters overal gebruikt worden?

  Natuurlijk! De Mini-KNITS werd ontworpen voor het beluchten van de aftakkingen van de standleiding en van alleenstaande apparaten en de KNITS II wordt op de standleiding geplaatst en bedient tot 10 verdiepingen.*

 6. Weerstaan de beluchters aan veroudering?

  Zeker! De KNITS beluchters beantwoorden aan de Europese en Amerikaanse voorschriften. Bovendien werden zij getest op 1,5 miljoen bewegingen (openen/sluiten) zonder dat er haperingen optraden. Dit komt overeen met een installatieduur van 80 jaar. Tenslotte, wordt elke beluchter afzonderlijk getest (geen batch-testing!) vóór hij verpakt en verzonden wordt.

 7. Kunnen de KNITS beluchters gebruikt worden bij extreme temperaturen?

  De Knits II wordt geleverd met een isolerende kap. Deze isolatie laat het correct functioneren toe van het membraan tussen –20°C tot +60°C.

 8. Waar mogen de KNITS beluchters worden geplaatst?

  Beide steeds mooi vertikaal op een bereikbare plaats met voldoende luchttoevoer. Aangezien ze beide luchtdicht zijn tot 10.000 Pa volgens EN 12380 (Klasse A 1), mogen ze tot 1.000 mm onder het toestel geplaatst worden.

  De KNITS II beluchter wordt geplaatst op de kop van de standleiding, bv. op zolder, wat een dakdoorbraak vermijdt. Daar moet hij 150 mm boven de isolatielaag staan en tevens ten minste 150 mm boven de aansluiting van de hoogste horizontale vertakkingsleiding op de standleiding.

  De Mini-KNITS mag geplaatst worden boven het sanitaire toestel, onder de uitgietbak, in holle ruimtes of boven valse zolderingen, in technische kokers, etc. – zolang hij maar minimum 100 mm boven de horizontale afvoerbuis van het aangesloten toestel staat.

 9. Mogen de KNITS beluchters ook buiten worden geïnstalleerd?

  Ja, want de beluchters zijn gemaakt uit een hoogwaardige kunststof (ABS) die weerstaat aan UV stralen. Plaatsing van een aluminium beschermkap op de isolatie wordt aangeraden tegen de UV-straling.

 10. Is er nog steeds een open, primaire ventilatie nodig?

  Toch wel, nl. bij gebouwen die hoger zijn dan 10 verdiepingen* of bij rioleringen die meer dan 10 huizen bedienen. De open verluchting moet zo dicht mogelijk bij de hoofdriolering liggen. Zij dient om alle overdruk in het rioleringssysteem te vermijden. Zij wordt best voorzien van een Maxi-Filtra geurfilter.

 11. Moeten de KNITS beluchters onderhouden of vervangen worden na een bepaalde tijd?

  Zij zijn onderhoudsvrij. Zolang ze beschermd zijn tegen vreemde objecten en er vrije luchttoevoer mogelijk is, is er geen onderhoud noodzakelijk. Zij genieten van een garantieperiode die gelijk loopt met die van de rest van het systeem waar ze deel van uitmaken.

* Tenzij er gewerkt wordt met een P.A.P.A. overdrukdemper