TECHNISCHE DOCUMENTATIE INFO OVER DE EUROPESE NORM

Europese Norm EN 12056-2

De Europese norm EN 12056-2 is van kracht sedert december 2000 en komt sinds juni 2001 in de plaats van elke nationale norm desbetreffend. De beluchting van de binnenriolering is het voorwerp van deze nieuwe europese norm.

"Daar waar beluchtingsventielen worden gebruikt om lucht toe te laten tot een binnenriolering, moeten deze ventielen conform zijn aan de norm EN 12380 (zie onder) en moeten gedimensioneerd worden volgens de opgelegde normen."

De norm verstrekt verder gegevens betreffende de vereiste nominale diameters van de standleiding (valpijp) en van de toevoerleidingen in functie van het afvoerdebiet. Het afvoerdebiet wordt berekend in functie van de afvoereenheden die de norm opgeeft voor elk type apparaat: stortbad, WC enz. Wij stellen daarvoor een Excel file ter beschikking op onze site.

De KNITS II heeft een capaciteit van 32 l/s, de Mini-KNITS van 7,5 l/s, wat ruimschoots voldoende is.

Europese Norm EN 12380:2003

De Europese norm EN 12380:2003 beschrijft de eisen gesteld aan beluchtingsventielen en rangschikt ze in klassen volgens de plaats waar ze mogen gebruikt worden en het temperatuurbereik waarbinnen ze werkzaam zijn. Sinds juni 2003 is deze Europese norm van kracht als Nationale Belgische norm in het kader van de reeds in 2000 bekrachtigde en algemene norm EN 12056-2, die eisen stelt aan binnenrioleringen onder vrij verval.

Klasse A-I

Binnen de norm EN 12380 hanteert men o.a. een tabel die de beluchtingsventielen klasseert op basis van hun prestaties. A-I is de hoogste klassificatie die kan behaald worden en B-III de laagste.
De KNITS beluchtingsventielen zijn A-I gekwalificeerd, wat betekent dat ze mogen werken onder extreme temperaturen en mogen geïnstalleerd worden onder het overloopniveau van de apparaten.

Determinerende eigenschap Waarde Klasse
Mag lager dan het overloopniveau van de apparaten geplaatst worden: JA A
NEE B
Temperatuurbereik -20°C tot +60°C I
0°C tot +60°C II
0°C tot +20°C III

De classificatie in de norm is essentieel om een gedegen onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende beluchtingsventielen op de markt.

De europese normen EN12056-2 en EN12380 hierboven vermeld, zijn onderworpen aan een copyright en worden enkel uitgegeven in het Frans en het Engels. Zij kunnen besteld worden op de website van het Bureau voor Normalisatie (NBN): www.nbn.be. Klikken op "NORMEN KOPEN". Onder "CATALOGUS" in het witte veld het nummer van de norm ingeven. Volgend scherm klikken op de blauwe pijl "AANKOPEN". Dan volgt een frans scherm waar men zich moet registreren. Hetzelfde is mogelijk voor de engelse norm, de taalkeuze gebeurt bovenaan. Als nummer geeft men steeds EN12056-2 of EN12380.