P.A.P.A.

P.A.P.A. (Positive Air Pressure Attenuator)

In het afvoersysteem van elk gebouw kan er een plotse en kortstondige drukopbouw ontstaan. In gebouwen met 3 bouwlagen of meer kan dit een ernstig probleem vormen ook al omdat deze opbouw ongelooflijk snel gebeurt (snelheden van 320 m/s werden geregistreerd). In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot het beschadigen van watersloten of verbindingsstukken met alle kwalijke gevolgen (geurhinder, wateroverlast) daaraan verbonden.

De P.A.P.A., voorgesteld op de ISH Frankfurt 2003 werd ontwikkeld aan de Heriot-Watt University, Edinburgh (Scotland) in nauwe samenwerking met STUDOR, de producent van de KNITS ventielen. Dit knappe apparaat laat toe het afvoersysteem van hoge gebouwen fel te vereenvoudigen aangezien de P.A.P.A., samen met een KNITS II ventiel, zorgt voor de beheersing van zowel tijdelijke over- als onderdruk, zonder nood aan kostelijke dakdoorbraken of uitgebreide bijkomende secundaire ventilatie. Het kan makkelijk geïntegreerd worden in het ontwerp van het afvoersysteem, of ingebouwd worden in bestaande installaties.

De P.A.P.A. werd vooreerst getest in het labo van Heriot-Watt zelf en ook toegepast in verschillende vrij complexe hoogbouwprojecten in Azië en Australië. De vaklui zijn enthousiast over de resultaten.

Om dit filmpje te bekijken, heb je de gratis Flash Player nodig.

Eigenschappen

Plaatsing

P.A.P.A.
Aantal Bouwlagen Aantal apparaten
3 tot 8 1 demper aan de voet van de standleiding
9 tot 15 1 aan de voet, 1 op halve hoogte en 1 bovenaan
16 tot 25 1 aan de voet, vervolgens 1 om de 5 verdiepingen
26 tot 50 2 dempers in serie aan de voet, vervolgens 1 om de 3 verdiepingen tot de 25ste, daarna 1 om de 5 verdiepingen
51 of meer 2 onderaan de valpijp en 1 om de drie bouwlagen

Het apparaat wordt met de standleiding verbonden d.m.v. een aftakking van 90° of 2 maal 45°. Het wordt op de aftakking geplaatst d.m.v. zijn kunstrubberen connector, die past op buizen van diameter DN 75 en DN 110 mm (voor diameter 90mm en 100mm gebruikt men een dubbele (verloop)mof FF (niet meegeleverd)).

Het wordt aangeraden de P.A.P.A. te voorzien van een KNITS II. Deze wordt bovenaan in het apparaat vast gedrukt met de klassieke mof die op de KNITS II staat. Op die manier wordt het afvoersysteem zowel tegen overdruk als tegen onderdruk beschermd.

Nota:
Het apparaat dient niet om problemen op te lossen die voortvloeien uit een langzame drukopbouw veroorzaakt door een verstopping van de afvoerpijpen.